zondag 9 mei 2010

April ATC swap


On Scrapfever there is a monthly atc swap. The theme in April was "April doet wat ie wil", a dutch saying. Quite a free theme. Look at all the different atc's that are made. These are the ones i received
Op scrapfever wordt er elke maand een atcswap georganiseerd. Het thema van April was : April doet wat ie wil. Een heel breed thema en kij wat er allemaa voor moois gemaakt is! Dit zijn de at's die ik ontvangen heb.

And these are the ones i've made. The picture is Guiness' this year's april fools. I thought it was so good, i just had to use that picture!
En dit zijn degene die ik gemaakt heb. Toen ik deze foto zag van het 1 aprilgrapje van Guiness wist ik meteen dat ik deze foto moest gebruiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten